KANCELARIA
parallax layerparallax layerparallax layer
 

Kancelaria

Kancelaria prowadzona jest od 1993 roku, od 2010 roku ma siedzibę w Opolu,
przed zmianą siedziby prowadzona była w Krapkowicach.

Irena Bartoszewicz

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Dokonanie czynności o innej porze oraz w innym dniu, w tym w soboty, jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.

Galeria

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe
 • dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Mapa dojazdu

Top